Rezerwacja wizyty

Konsultacje w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Raport z konsultacji społecznych – do pobrania


Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody – wiązu szypułkowego rosnącego za budynkiem sądu na Skarpie Wiślanej, który bardzo ucierpiał w czasie lipcowych burz. Konsultacje potrwają do 23 listopada.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały dwa z trzech głównych konarów wiązu uległy rozłamaniu. Podczas oględzin drzewa zauważono też duży wewnętrzny ubytek kominowy. Korona jest mocno podniesiona do góry nad dach sądu, drzewo przestało być stabilne i zagraża budynkowi, spacerującym mieszkańcom i turystom.

Zgodnie z art 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Wiąz szypułkowy utraciło wartości przyrodnicze, a pozwolenie na usunięcie jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego.

W konsultacjach mogą w nich wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do uchwały należy przekazywać drogą elektroniczną na adres wks@plock.eu do 23 listopada 2021 roku.

Dokumenty do pobrania:

mk