Rezerwacja wizyty

Krzyż Walecznych dla Płocka, święto Hufca Płock ZHP

W niedzielę 16 kwietnia odbyły się obchody 102. Rocznicy nadania Krzyża Walecznych dla Miasta Płocka przez Marszałka Józefa Piłsudskiego za bohaterską obronę Płocka w 1920 r. Tradycyjnie harcerze i zuchy z Hufca Płock im. Obrońców Płocka 1920 r. obchodzili swoje święto.

W uroczystym apelu, który odbył się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli udział Posłanka na Sejm Elżbieta Gapińska, zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski, komendant  Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezary Supeł, komendant Hufca Płock pdhm. Agnieszka Gruber, zuchy i harcerze oraz mieszkańcy Płocka. Tegoroczne obchody święta płockich harcerzy miały bezpośredni związek z XIII rocznicą nadania imienia Obrońców Płocka 1920 roku dla płockiego hufca ZHP.

Podczas apelu podkreślano, że ideały i wartości, na których opiera się harcerstwo są dalej aktualne, są niezmienne mimo upływu 110 lat i wpisują się w wartości skautingu. Spotkanie przy pomniku Józefa Piłsudskiego było tradycyjnie okazją do nadania odznaczeń, sprawności i nagród dla płockich harcerzy i zuchów. Odznaczenia i wyróżnienia oraz nagrody wręczyli zastępca prezydenta Płocka, komendant chorągwi i pani poseł.

W czasie dni hufca w sobotę 15 kwietnia uroczyście otwarto Skwer hm. Ładysława Żelazowskiego na osiedlu Skarpa. Zuchy i harcerze przemierzyli trasę szlakiem Stulecia Harcerstwa Płockiego, gdzie napotkali na swej drodze najmłodszych Obrońców Płocka – Tadzia Jeziorowskiego, Antolka Gradowskiego, Józia Kaczmarskiego i dowiedzieli się, jaka była ich rola w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. W czasie zajęć w terenie druhny i druhowie musieli wykazać się umiejętnością przygotowania potraw w warunkach polowych, udzielenia pomocy potrzebującym, wrócili do korzeni wodnych drużyn harcerskich.

K. Kozłowski