Rezerwacja wizyty

Lekarze z dyplomem płockiej uczelni

Pod koniec stycznia zainaugurowała swoją działalność Rada Strategiczna ds. uruchomienia kształcenia na kierunku lekarskim w Mazowieckiej Uczelni Publicznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, Płocka, powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, lokalnych szpitali oraz samorządu lekarskiego i pielęgniarskiego.

– Kształcenie przyszłych lekarzy w płockiej uczelni to niezwykle ważny i wartościowy projekt dla naszego miasta, a także regionu. Jako samorząd Płocka będziemy wspierać jego urzeczywistnienie – komentował na swoim facebooku prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku od dłuższego czasu przymierza się do uruchomienia kierunku lekarskiego, o czym wspominał jej rektor prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki już podczas inauguracji obecnego roku akademickiego. To kolejny krok w rozwoju szkoły, a także odpowiedź na potrzeby, bo w Polsce ciągle brakuje lekarzy. – Uruchamiając kierunek lekarski, uczelnia będzie musiała spełnić te same standardy, które spełniają działające w Polsce 23 uczelnie kształcące lekarzy – mówił podczas piątkowego spotkania Rady..

O tym, że to realna wizja zapewniał rektor, wyliczając zalety uczelni: nowoczesną i stale udoskonalaną infrastrukturę, doświadczenie w kształceniu pielęgniarek i położnych, wysokie oceny komisji akredytacyjnych. Od jedenastu lat działa tu Wydział Nauk o Zdrowiu. Wykształcił ponad 1200 pielęgniarek i położnych, które pracują w Płocku i w regionie. Bazę dydaktyczną obecnie stanowią nowoczesne pracownie, m.in. fizjologiczna, mikrobiologiczna i genetyczna, umiejętności pielęgniarskich, umiejętności położniczych, pediatryczna, badania fizykalnego i ratunkowa. Jako jedyna uczelnia zawodowa w Polsce płocka MUP dysponuje dwoma centrami symulacji medycznych – dla pielęgniarek oraz dla położnych. Są one wyposażone w takie same urządzenia jak szpitale, a jedyna różnica polega na tym, że nauka odbywa się na specjalistycznych fantomach. Zaplecze kształcenia klinicznego dla lekarzy będą stanowiły placówki ochrony zdrowia znajdujące się w Płocku oraz w ośrodkach regionalnych, w Sierpcu i Gostyninie.

Uczelnia planuje kolejne inwestycje, jak zakup symulatora karetki pogotowia ratunkowego oraz uruchomienie hospicjum. Powstanie ono w obiekcie w Trzepowie. Oprócz hospicjum będą tam również pomieszczenia dydaktyczne.

Wszyscy na tak

Tak duży projekt wymaga współpracy wielu podmiotów. Cykl kształcenia trwa sześć lat i obejmuje 5768 godzin zajęć dydaktycznych, w tym praktyki w placówkach leczniczych. Przedmioty fakultatywne, istotne z punktu widzenia lokalnych potrzeb, mogliby zaproponować partnerzy, co zaproponowała prof. Mariola Głowacka, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Pomoc w znalezieniu lokalizacji dla Collegium Medicum zadeklarował prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Zwrócił też uwagę na potrzebę zaangażowania dużego partnera biznesowego, jakim jest PKN Orlen. Rektor Słodki wyraził nadzieję na obecność prezesa Koncernu w Radzie – stosowne zaproszenie zostało skierowane.

Wsparcie dla inicjatywy wyraziła też Małgorzata Struzik, reprezentująca na spotkaniu Starostę Płockiego. Dyrektor wydziału edukacji, kultury i spraw społecznych w starostwie powiatowym bardzo przychylnie odniosła się do pomysłu uruchomienia hospicjum, wskazując na duże zapotrzebowanie na opiekę paliatywną.

Skuteczności w realizacji zamierzeń życzył Ryszard Mońdziel, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku. Zwrócił uwagę na konieczność zatrzymania lekarzy w mieście, bo będą oni stanowić niezbędną kadrę do praktycznego kształcenia przyszłych medyków. W tym celu należałoby stworzyć dodatkowy system zachęt.

Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, stwierdził, że uruchomienie kierunku lekarskiego byłoby ważnym czynnikiem rozwoju i szansą dla województwa mazowieckiego oraz Płocka. Poinformował o spotkaniu rektora z lekarzami z Winiar. Wielu lekarzy zadeklarowało chęć udziału w kształceniu przyszłych medyków. W podobnym tonie wypowiedziała się Justyna Ziemnicka-Serwa, dyrektor szpitala w Gorzewie.

W spotkaniu Rady Strategicznej 28 stycznia 2022 roku uczestniczyli: Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka; Małgorzata Struzik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku w imieniu Starosty Płockiego; Bogusława Lewandowska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia w imieniu Starosty Sierpeckiego; Magdalena Świderska, Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia w imieniu Burmistrza Miasta Gostynin; Ryszard Mońdziel, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku; Elżbieta Pleczyńska, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP; Stanisław Kwiatkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku; Marek Budny, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku; Marek Stawicki, Prezes Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej; Justyna Ziemnicka-Serwa, Dyrektor ARION Med. Sp. z o.o. w Gorzewie oraz władze Uczelni, na czele z prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, rektor MUP w Płocku.

mk, na podstawie komunikatu: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku