Rezerwacja wizyty

Mazowieckiego Forum Dziedzictwa – II edycja

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich zainteresowanych kwestiami opieki i ochrony dziedzictwa do wzięcia udziału w II edycji „Mazowieckiego Forum Dziedzictwa”, które odbędzie się 21 czerwca br.

Ubiegłoroczna, I edycja forum, przeprowadzona w formie webinarium została poświęcona kwestiom rewitalizacji w kontekście dziedzictwa. W tym roku zapraszamy do Twierdzy Modlin, gdzie w wyjątkowej scenerii największej twierdzy Europy, podjęty zostanie temat trudnego dziedzictwa. W programie znajdą się wątki związane z budownictwem drewnianym, dziedzictwem architektury powojennej, zielenią w krajobrazie kulturowym oraz architekturą poforteczną. Forum zakończy zwiedzanie terenu Twierdzy Modlin. Program wydarzenia zamieszczono poniżej.

Kto może wziąć udział

Głównym celem forum jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń ekspertów z osobami zajmującymi się szeroko rozumianym dziedzictwem, budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa i podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonej opieki nad zabytkami.Wydarzenie skierowane jest do osób pracujących w administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych, które zajmują się m.in. ewidencjami zabytków, programami opieki nad zabytkami, planami zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacją, dotacjami na zabytki, przygotowywaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych, rozwojem strategicznym, analizami i studiami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, jak również do wszystkich zainteresowanych zrównoważoną ochroną, opieką oraz recepcją materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Termin i miejsce

II edycja „Mazowieckiego Forum Dziedzictwa” odbędzie się 21 czerwca br. w godzinach 9.00–16.00 na terenie Twierdzy Modlin w Hotelu Royal, przy ul. Szpitalnej 93 w Nowym Dworze Mazowieckim.Udział w forum jest bezpłatny.

Aby wziąć udział wystarczy zgłosić elektronicznie swoje uczestnictwo do 11 czerwca. Zgłoszenie udziału w forum. W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje o wydarzeniu można uzyskać pisząc na adres mailowy: dziedzictwo@mazovia.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 59 79 161.Wydarzenie organizowane jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Fundacji Nasza Historia oraz we współpracy z Twierdzą Modlin i Towarzystwem Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego Prądzyńskiego.

op. K. Kozłowski, źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»