Rezerwacja wizyty

Nagroda dla prezydenta

Za innowacyjne, efektywne oraz znaczące społecznie działania na rzecz rozwoju komunikacji miejskiej został wyróżniony prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego przyznał mu nagrodę Lider Transportu Publicznego w kategorii „Transport przyszłości”.

– Doceniamy odważną decyzję o przejściu na transport publiczny napędzany wodorem – mówił prezes związku Jan Kuźmiński, przekazując statuetkę. – Wodór jest paliwem przyszłości – wtórował Tomasz Fulara, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz kapituły konkursu.

W lipcu zeszłego roku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski ogłosił, że będziemy inwestować w zeroemisyjne autobusy wodorowe. W najbliższych latach planujemy zakup 34 takich pojazdów. W kolejnych budżetach miasta zarezerwowaliśmy 93 mln zł, aby móc się starać o unijne dofinansowanie.

– Ta nagroda to potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek rozwoju komunikacji miejskiej jest słuszny – komentował prezydent Nowakowski.

od lewej: prezes płockiej Komunikacji Miejskiej Marcin Uchwał, prezes PZPTP Jan Kuźmiński, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, przewodniczący komisji rewizyjnej Tomasz Fulara

mk