Rezerwacja wizyty

Niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą. Nagrodźmy ich!

Kto zasługuje na miano Mazowieckiej Lady D.? A kto zostanie Mazowieckim Gentlemanem D.? Wystartował konkurs, którego celem jest promowanie aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami. Osoba z niepełnosprawnością nie znaczy bezradna!

Konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek jest już po raz czwarty organizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To regionalna – zawężona do województwa mazowieckiego – odsłona inicjatywy organizowanej wcześniej na południu Polski. Tytuł Lady D. nawiązuje do wyrażenia „Lady Disabled”, które znaczy „Dama niepełnosprawna”. Z kolei plebiscyt Mazowiecki Gentleman D. – Gentleman Disabled – został ogłoszony po raz drugi.

Do konkursu można zgłaszać kandydatów, którzy swoją działalnością inspirują innych oraz zachęcają do działania, pokazując przy tym, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą. Swoją pracą udowadniają, że utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu nie muszą być źródłem bezradności.

– Celem obu konkursów jest uhonorowanie kobiet i mężczyzn wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promocję ich postaw. Konkursy zwiększają świadomość społeczną ma temat wkładu osób z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny Mazowsza – przekonują organizatorzy konkursów.

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

  • „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt, chłopców, kobiet i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego;
  • „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet i mężczyzn działających w obszarze kultury i sztuki;
  • „Sport” – kategoria dla kobiet i mężczyzn działających w obszarze sportu;
  • „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet i mężczyzn działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych;
  • „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet i mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych;
  • „Przyjaciółka/Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla kobiet i mężczyzn pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Pomijając ostatnią kategorię, konkurs skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Kandydatów i kandydatki mogą zgłaszać mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne i kulturalne.

Zgłoszenia można przesyłać do końca kwietnia. Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne pod podanymi niżej linkami.

https://mcps.com.pl/regulamin-mazowiecka-lady-d/mazowiecka-lady-d/

https://mcps.com.pl/regulamin-konkursu-gentleman-d/mazowiecki-gentleman-d/