Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Nowe ogrodzenie i stare drzewa

Ogrodzenie Miejskiego Przedszkola nr 14 przy ul. Miodowej przeszło gruntowny remont. Dotychczasowe ogrodzenie istniało od 1971 roku, od początku funkcjonowania przedszkola. Przez lata eksploatacji w wielu miejscach uległo zniszczeniu, stąd decyzja o remoncie.

– Pierwotne rozwiązanie zakładało całkowitą wymianę podziemnej części ogrodzenia i wykonanie nowych fundamentów pod słupki ogrodzeniowe. Jednak z uwagi na to, że chcieliśmy zachować drzewa, które licznie rosną przy ogrodzeniu, zmieniliśmy projekt pozostawiając istniejące fundamenty – wyjaśnia prezydent Andrzej Nowakowski.

Nadziemną część cokołu wyremontowano poprzez uzupełnienie ubytków, wyrównanie miejsc pęknięć i wykonanie nadlewek betonowych. Do tak wyremontowanego cokołu wykonawca zamocował nowe słupki, przęsła ogrodzeniowe, bramę oraz furtki.

Umowa na remont ogrodzenia została podpisana w połowie  grudnia 2021 roku. Prace miały potrwać dziewięć miesięcy. W okresie zimowym wykonawca przygotował elementy ogrodzeniowe w wytwórni. Przed rozpoczęciem robót budowlanych firma specjalizująca się w pielęgnacji zieleni przeprowadziła prace arborystyczne pielęgnujące drzewa, polegające na przycięciu posuszu i koron, zgodnie z zaleceniami. W maju wykonawca rozpoczął roboty naprawcze cokołu i zamontował stalową część ogrodzenia. Cała inwestycja została skończona trzy miesiące przed terminem.

Koszt robót obejmujących remont ogrodzenia i pielęgnacji drzewostanu wyniósł prawie 400 tys.  zł.

ag