Poprzednia wersja strony Plock.eu

Nowy wiadukt jest gotowy – stary czeka na rozbiórkę

Prawie 130 ton ważyły cztery ciężarówki, które w poniedziałek wjechały na nowy wiadukt, prowadzący do ogrodu zoologicznego. Była to próba obciążeniowa gotowego już obiektu, który czeka już tylko na pozwolenie na użytkowanie.

Budowa wiaduktu przy ogrodzie zoologicznym jest elementem drugiego etapu programu „Rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka”

Inwestycja ta to nie tylko budowa nowego wiaduktu, ale także rozbiórka starego obiektu oraz przebudowa istniejących sieci (teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej).

Koszt wiaduktu – 8 mln zł

Dofinansowanie unijne oraz dofinansowanie z budżetu Państwa, które zdobyliśmy wynosi łącznie ponad 1,4 mln zł.

Parametry obiektu:

długość – 39 metrów;

szerokość jezdni – 7 m;

— szerokość chodnika – 3 m;

— szerokość drogi rowerowej – 3 m.

Wykonawca wystąpił o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przed nami teraz operacja rozbiórki starego wiaduktu

 

Następna aktualność
»