Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rejestracja pojazdów

O twórcach art brut w Kinie za Rogiem

W piątek 10 grudnia o 17:30 zapraszamy do płockiego Kina za Rogiem na premierę trzech filmów dokumentalnych portretujących twórców z kręgu art brut z Mazowsza. Noszą wspólny tytuł „INNI. Sztuka jest tam, gdzie nikt nie szuka”.

Art brut nie jest szkołą artystyczną ani nurtem w sztuce. To raczej zjawisko dziejące się na marginesie sztuki. Twórcy „brut”, zgodnie z definicją Jeana Debuffeta, to zwykle ludzie bez wykształcenia artystycznego, którzy tworzą, „czerpiąc” sami z siebie, z własnego wnętrza, a nie z zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej czy współczesnej. Zwykle pracują w ukryciu, ciszy i samotności, nie dla odbiorcy, nie dla uznania, tylko dla siebie. W Polsce najbardziej znanymi przedstawicielami art brut są, już nieżyjący: Nikifor Krynicki, Edmund Monsiel czy Teofil Ociepka.

Jednym ze sposobów obserwacji, jak też utrwalenia tej twórczości, jest realizacja krótkich form dokumentalnych – portretów filmowych. Poprzez nie można pokazać wyjątkowość danego twórcy, a jednocześnie spróbować wskazać na czym polega wyjątkowość zjawiska. Powstały portrety trzech twórców z Mazowsza: Włodzimierza Rosłona, Władysława Szymczyka i Wacława Rędzińskiego. Więcej o bohaterach filmów na blogu: znalezienie.pl.

Filmy mogły powstać dzięki Fundacji na Rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej (realizator projektu) oraz wsparciu finansowym ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki, im. Themersonów.

Zapraszamy na projekcję 10 grudni o 17:30!

Źródło: Radek Łabarzewski, Andrzej Kwasiborski; opr. mk