Rezerwacja wizyty

Obowiązek monitorowania i usuwania śniegu z dachów

Prezydent Miasta Płocka przypomina o obowiązku podejmowania działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu szczególnie z wielkopowierzchniowych pokryć dachowych oraz prowadzeniu tych prac z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 

W związku z pogarszaniem się warunków meteorologicznych i mogących występować intensywnych opadach śniegu, przypominamy o potrzebie podejmowania działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu szczególnie z wielkopowierzchniowych pokryć dachowych. Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynkach, mogą również zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynkach.

 

Przypominamy również, że utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie śniegu, sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków (art. 61 pkt 2 – Prawa budowlanego).

 

Pragniemy też zwrócić uwagę, że prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać również zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 

Mając powyższe na uwadze prosimy o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń wywoływanych zaleganiem śniegu na zarządzanych przez Państwa obiektach.

 

Informujemy, że miejsce na składowisko śniegu w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Płocka wyznaczono na działkach gminnych zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42.
Ze składowiska mogą korzystać zarówno mieszkańcy jak i firmy działające na terenie miasta Płocka.

op. K. Kozłowski