Rezerwacja wizyty

Zapraszamy na wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne

Zapraszamy na galę wręczenia nagród Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych za rok szkolny 2022/2023, która odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia 2023 r. o godzinie 17.00 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Płocku.

Nagroda przyznawana jest:
a) uczniom płockich szkół podstawowych,
b) uczniom płockich szkół ponadpodstawowych
c) oraz opiekunom artystycznym uczniów. Opiekun artystyczny to nauczyciel, instruktor lub inna osoba posiadająca kwalifikacje do merytorycznego przygotowania ucznia do udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp., prowadząca cykliczne zajęcia z uczniem,

za szczególnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu, literatury.

Podczas wydarzenia odbędzie się koncert laureatów, a na finał przewidziana jest słodka niespodzianka.

Foto z występów artystycznych na ubiegłorocznej gali wręczenia nagród prezydenta.

op. EJ