Rezerwacja wizyty

Obowiązkowy wpis by poprawić jakość powietrza

Przypominamy – od 1 lipca zarządcy i właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji zawierającej informację o tym, czym ogrzewane są budynki i muszą rejestrować się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. System ma objąć 5 mln domów, bloków, kamienic, itp. w całym kraju.

1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2127). Zgodnie z tą ustawą Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w walce ze smogiem. Zostanie ona stworzona na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli domów.

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Aby to się jednak zadziało Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków musi zostać zasilona o dane, które od 1 lipca będziemy zobowiązani podać składając deklarację.

Deklaracja została stworzona w taki sposób, żeby jej wypełnienie nie było skomplikowane i zajmowało kilka minut.

Formularz deklaracji online: http://www.zone.gunb.gov.pl

Materiały promocyjne:

Film promujący Centralną Ewidencję Emisyjności

Ulotka nt. celu stworzenia bazy

Ulotka pt. „1 lipca 2021, złóż deklarację”

Informator dla Właścicieli i Zarządców

K. Kozłowski