Rezerwacja wizyty

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o dodatek węglowy i do innych źródeł ciepła

Przypominamy o mijającym terminie na składania wniosków o dodatek węglowy i dodatek do innych źródeł ciepła. W środę 30 listopada 2022 r. mija termin składania wniosków o dodatek węglowy oraz o dodatek do innych źródeł ciepła.

Wnioski można składać osobiście w pok. B-4 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej), pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez ePUAP – wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (do pobrania):

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców – tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
2. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

GODZINY OBSŁUGI KLIENTA: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:30, czwartek 9:00 – 17:30, piątek 9:00 – 15:30

K. Kozłowski