Rezerwacja wizyty

Otwarty konkurs ofert dla organizacji sportowych

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.

Oferty oraz załączniki należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2023 r. do godziny 15:00.

Szczegóły: tutaj oraz w Zarządzeniu Prezydenta