Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Pieniądze na naukę

Osoby z niepełnosprawnościami – uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki.

Rusza drugi nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można składać do 10 października.

Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II dla wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Płock składa się w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

Z programu, podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym albo eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63, mopsplock.eu

Źródło: MOPS, opr. mp

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»