Rezerwacja wizyty

Płocczanie – czas głosować za S10!

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie i wskazanie dwóch rozwiązań najbardziej korzystnych dla Płocka, czyli W3 i V3.

Zaczęły się konsultacje w sprawie przebiegu drogi szybkiego ruchu S10, która połączy Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Płock i Warszawę. Różne są warianty jej poprowadzenia obok Płocka oraz jej połączenia z drogami w mieście. Najkorzystniejszy dla nas jest wariant W3 przebiegu ekspresówki i wariant V3 jej połączenia z naszą obwodnicą. Głosujmy! Od nas zależy przyszłość tego, jak szybko dojedziemy do Warszawy.

Najkorzystniejsze dla płocczan

– Wariant W3 zakłada, że droga ekspresowa S10 przebiegnie bardzo blisko Płocka, bo minimalnie na północ od Goślic, jedynie 5 km od granic miasta. Jest to bezdyskusyjnie najlepsze dla nas rozwiązanie. Czekaliśmy na to kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat – podkreśla prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Są też inne propozycje. Wariant W2 zakłada, że trasa szybkiego ruchu poprowadzona zostanie odrobinę na północ od Ciachcina. Wariant W1 natomiast, że S10 pobiegnie jeszcze bardziej na północ, blisko Bielska.

Jednocześnie konsultowane są propozycje połączenia S10 z układem drogowym Płocka. Najkorzystniejszy dla nas wariant V3 zakłada, że na drodze ekspresowej w rejonie Goślic powstanie węzeł drogowy, z którego będziemy zjeżdżać w kierunku Płocka dwujezdniową drogą po dwa pasy w każdym kierunku. Droga ta po minięciu Brochocina i Nowego Boryszewa oraz Jędrzejewa połączy się z obwodnicą – trasą Tadeusza Mazowieckiego – wiaduktem nad rondem Otolińska. Budowa tej drogi zakłada też wykonanie wiaduktu nad Rondem Wojska Polskiego w kierunku Mostu Solidarności. Bez wątpienia to najkorzystniejsza propozycja dla mieszkańców Płocka.

Wariant V2 przewiduje, że czteropasmowe połączenie z S10 przebiegnie prawie taką samą trasą od Ciachcina przez Brochocin jak V3, ale połączy się z układem komunikacyjnym miasta zwykłym wlotem na rondzie Otolińska. Z kolei wariant V1 zakładał połączenie z S10 zmodernizowaną ul. Bielską i jej przedłużeniem przez Goślice. Nie jest już brany pod uwagę, ponieważ brakuje miejsca na poszerzenie ul. Bielskiej do czterech pasów w rejonie cmentarza komunalnego.

Jak zagłosować?

Konsultacje w sprawie przebiegu S10 prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na terenie wszystkich samorządów, przez teren których wytyczono wstępnie przebieg tej trasy przy pomocy ankiety zamieszczonej pod adresem https://cz2.s10a1-oaw.pl/spotkania-informacyjne/ lub już wypełnionej ankiety dostępnej do pobrania tu.

Wystarczy ją pobrać, wydrukować, wypełnić i do 19 czerwca 2024 roku:

  • przynieść do Urzędu Miasta Płocka, by wrzucić do urny, która znajduje się przy wejściu od ul. Zduńskiej

  • można ją wysłać tradycyjną pocztą na adres: Databout Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

  • bądź wysłać na adres e-mail: S10cz2@s10a1-oaw.pl

Dla Płocka i płocczan najkorzystniejsze są: wariant W3 przebiegu ekspresówki i wariant V3 połączenia jej z obwodnicą.

Głosujemy! Wszystko w naszych rękach!

hw