Rezerwacja wizyty

Płock doceniony za partnerstwo publiczno-prywatne

Podczas Konferencji Forum Liderów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Aquapark w Płocku zdobył wyróżnienie w konkursie PPP Excellence. Nagrodę za ten projekt odebrał Artur Zieliński, zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz firma Warbud S.A.

Konferencja Forum Liderów PPP organizowana jest cyklicznie od 2016 roku, a jej celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu zamówień publicznych w formule PPP zarówno w środowisku sektora publicznego jak i prywatnego oraz pokazywanie korzyści płynących z modelu partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem honorowym UNECE, UN Habitat oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był potencjał wykorzystania formuły partnerstwa publiczno- prywatnego w inwestycjach, ze szczególnym uwzględnieniem warunków pozyskiwania inwestora i finansowania. Wydarzenie poświęcone zostało zagadnieniom związanym z zarządzaniem projektami na praktycznych przykładach, jakości współpracy pomiędzy inwestorem a stroną publiczną, prezentacją zestawu dobrych praktyk na przykładzie konkretnych inwestycji.

W panelu dyskusyjnym „Dobre praktyki efektywnego partnerstwa”  Artur Zieliński – zastępca Prezydenta  ds. inwestycji i rozwoju podzielił się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas realizacji projektów w formule PPP w Płocku. W dyskusji moderowanej przez dr hab. prof. SGH Marcina Liberadzkiego, brali udział również: Krzysztof Kwiatkowski, Senator RP, Prezes NIK w latach 2013-2019 oraz Grzegorz Kaczorowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Piastowa.

Wydarzeniem towarzyszącym przy tegorocznej konferencji Forum Liderów PPP był konkurs, w którym Organizatorzy przyznali nagrody Europejskiego Lidera PPP dla najlepszych projektów z perspektywy potrzeb lokalnej społeczności oraz tytuły PPP Excellence dla osób, które przyczyniły się do rozwoju rynku PPP w Polsce.  Nagrodzone zostały projekty: Miasta Poznania, System Gospodarki Odpadami, projekt Miasta Krakowa i Zarządu Dróg Miasta Krakowa Budowa linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Tramwaj do Mistrzejowic, którą odebrała Pani Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor ZDMK i za ten sam projekt nagrodę PPP Excellence uzyskał Pan Jacek Kosinski, Partner zarządzający i adwokat w kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni. Nagrodzony został również Aquapark w Płocku, a nagrodę za ten projekt odebrał Artur Zieliński. Również inwestycja w warszawskie meble miejskie została doceniona i nagrodzona, zrealizowany przez AMS SA Przystanek Komunikacji Miejskiej (PKM) 1580 nowych wiat dla Warszawy, największy projekt PPP w Polsce uzyskał tytuł Europejskiego Lidera PPP. Warszawa została wyróżniona także imienną statuetką dla Grzegorz Kaczorowski Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»