Poprzednia wersja strony Plock.eu

Płocka szansa edukacyjna – stypendia dla uczniów płockich szkół

Informujemy, że startuje nowy program stypendialny dla uczniów płockich szkół, finansowany w 100% z budżetu Miasta Płocka.

Stypendia pod nazwą „Płocka szansa edukacyjna” przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 3.100 zł brutto miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym bardzo dobre i dobre wyniki nauczania.

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne tu

Wnioski o przyznanie stypendium „Płockiej szansy edukacyjnej” można składać w szkołach po zakończeniu semestru w terminach odpowiednio:

  • do 5 dnia lutego
  • w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w każdym roku.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 505/XXX/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku program stypendiów branżowych zakończy się z dniem 31 sierpnia 2021 roku.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»