Rezerwacja wizyty

Płocki samorząd rozumie dialog społeczny

W auli w Urzędu Miasta Płocka podpisano porozumienie na linii samorząd – związki zawodowe – JST i spółki samorządowe. W ramach pilotażowego projektu realizowanego przez NSZZ „Solidarność” pn. „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” została wzmocniona współpraca między związkami i jednostkami samorządu.  

Inicjatywa jest realizowana we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych Fagforbundet oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych KS. Ma na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy samorządem a związkami zawodowymi, reprezentującymi pracowników.

W imieniu samorządu Miasta Płocka Porozumienie podpisał prezydent Andrzej Nowakowski, w imieniu strony związkowej przedstawiciele Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”: Andrzej Burnat – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego, Stanisław Szkopek – Zastępcaca Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego, Bożena Sobczyńska – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej w MOPS, Adriana Machulska – Przewodnicząca Komisji Zakładowej w POKiS, Anna Wojciechowska – Szymborska – Przewodnicząca Komisji Zakładowej w Książnicy Płockiej, Dariusz Olczak – Sekretarz Komisji Zakładowej w Komunikacji Miejskiej. Strona pracodawców to jednostki samorządu terytorialnego i spółki miejskie reprezentowane przez: dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy Daniela Olendra, dyrektor Książnicy Płockiej Joannę Banasiak, dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Radosława Malinowskiego, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Adrianę  Lipińską- Białaszek oraz prezesa i wiceprezes Komunikacji Miejskiej Marcina Uchwała i Aleksandrę Sieczkowską – Pachelską.

Celem porozumienia, co podkreślili uczestnicy spotkania, jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog, a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy miedzy partnerami.

W ramach projektu przewidziano m. in. przeprowadzenie badań źródłowych w zakresie rzeczywistego stanu dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym, organizację konkursu dobrych praktyk w zakresie tworzenia godnych warunków pracy w samorządach, wypracowanie możliwego modelu dialogu i negocjacji w sektorze publicznym czy wdrożenie pilotażu w sektorze publicznym.

K. Kozłowski