Poprzednia wersja strony Plock.eu

Popieramy apel Stowarzyszenia Samorządy dla Polski

W czasie pandemii COVID-19 staramy się pomagać lokalnym przedsiębiorcom na ile to możliwe. Ale obowiązują jeszcze przepisy sprzed blisko ośmiu lat, które takiej – epidemicznej – sytuacji nie przewidywały.

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski zaapelowały do rządu o zmianę przepisów, które nakazują naliczanie ryczałtowych opłat za opóźnienia w regulowaniu należności, np. za czynsz za wynajem lokalu.

Publikujemy w całości. I popieramy!

Wszystkie lokale na Starym Rynku są zamknięte. Życie zamarło, przedsiębiorcom trzeba pomóc, ale obowiązują przepisy, które nakazują ich karać za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań

 

 

Stanowisko Stowarzyszenia Samorządy dla Polski
w sprawie odstąpienia od karania przedsiębiorców w czasie pandemii za opóźnienia w regulacji swoich zobowiązań

W imieniu lokalnych społeczności naszych miast i gmin wyrażamy stanowisko wobec obowiązującej obecnie Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w szczególności zaś – jej zapisów dotyczących opłat ryczałtowych z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności.

Społeczne i finansowe koszty trwającej niemal od roku pandemii COViD-19 sprawiają, iż samorządy na wszelkie sposoby starają się umożliwić przetrwanie działającym na rynkach lokalnych podmiotom gospodarczym. Jako samorządowcy reagujemy na wszelkie sygnały ze strony przedsiębiorców, starając się wprowadzać ulgi i ułatwienia, których efektem ma być utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym. Nie wszystkie jednak rozwiązania mogą być wprowadzone na poziomie samorządu.

W szczególności mamy tu na myśli wielokrotnie sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy związane z zapisami wzmiankowanej powyżej ustawy. W art. 10 pozwala ona naliczać opłatę ryczałtową, mającą stanowić rekompensatę kosztów odzyskiwania należności. Opłata – w wysokości od 40 do 100 euro – naliczana jest za każde, nawet najdrobniejsze opóźnienie w płatnościach; jednocześnie ustawa nie daje możliwości odstąpienia od jej naliczania ani też anulowania tej należności. Oznacza to, że jednostki sektora finansów publicznych (takie, jak gminne jednostki dzierżawiące lokale podmiotom gospodarczym) zmuszone są naliczać opłaty, niezależnie od sytuacji dłużnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, postulujemy wprowadzenie odpowiednich zmian
w powyższych zapisach, które pozwolą na elastyczne działanie w zależności od sytuacji. Jesteśmy przekonani, że każde działanie tego rodzaju jest znaczącym wsparciem dla lokalnych podmiotów gospodarczych. Dlatego też liczymy na zrozumienie wagi problemu
i szybką reakcję rządu.

Zarząd Stowarzyszenia:

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, Prezes Stowarzyszenia

Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Mirosław Lech, Wójt Gminy Korycin

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin

Następna aktualność
»