Poprzednia wersja strony Plock.eu

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwołał dziś w formie zdalnej posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu online uczestniczyli m.in. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Św. Trójcy, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, przedstawiciele służb mundurowych – Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Miasta – MOPS, Komunikacji Miejskiej, Wodociągów Płockich oraz wydziałów Urzędu Miasta Płocka.

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w mieście i regionie związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Przedstawiciele szpitali poinformowali o trudnej sytuacji w placówkach z powodu absencji personelu oraz powiększającej się liczbie osób wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19. W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc budowa szpitala tymczasowego, który powstaje na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Parku Przemysłowo-Technologicznym. Jego budową zajmuje się PKN Orlen, według wytycznych przekazanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony. Placówka ma zacząć działać od 20 listopada.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc seniorom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, aby mogli pozostać w domach. Kontakt pod nr tel. 24 364 02 38 oraz 603 605 575. Pomoc udzielana jest przez siedem dni w tygodniu w godz. 8.30-19.00 w dni robocze, natomiast w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00. Wkrótce, w związku z objęciem nauką zdalną wszystkich uczniów, podobnie jak na wiosnę, uruchomi dowóz ciepłego posiłku dla dzieci.

Miejskie spółki przekazały informację, że wdrożony reżim sanitarny pozwala na sprawne wykonywanie zadań, tj. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, transportu publicznego, odbioru odpadów komunalnych.

A. Boczkowska

Następna aktualność
»