Poprzednia wersja strony Plock.eu

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwołał dziś w posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawiciele służb mundurowych – Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, p.o. dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Płocka.

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w mieście związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Z przekazanych informacji wynika, że sytuacja w różnych obszarach funkcjonowania miasta, m.in. oświacie, ochronie zdrowia, w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego jest stabilna, a  wszystkie zadania realizowane są zgodnie z planem.

Służby mundurowe – Straż Miejska i Policja, zapowiedziały zintensyfikowanie kontroli dotyczących przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, czyli m.in. obowiązku zasłania nosa i ust w publicznych przestrzeniach zamkniętych, np. w sklepach, pojazdach transportu zbiorowego, na poczcie. Funkcjonariusze mogą osoby niestosujące się tego obowiązku pouczyć, ukarać mandatem lub skierować sprawę do sądu.

Alina Boczkowska