Poprzednia wersja strony Plock.eu

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W poniedziałek 28 września 2020 r. prezydent Płocka zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie sytuacji związanej ze zwiększoną liczbą osób z zakażeniami COVID-19 na terenie Płocka w ostatnich dniach. W posiedzeniu wzięły udział służby sanitarne, mundurowe, medyczne oraz miejskie odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Obecnie w Płocku ogniska wirusa występują w: DPS „Przyjaznych serc”, SPR Wisła Płock. Kwarantanną objęte są dodatkowo osoby i ich rodziny z płockich placówek oświatowych, gdzie wystąpiły pojedyncze przypadki zakażeń.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa sanitarnego DPS „Przyjaznych Serc” od początku pandemii COVID-19 został podzielony na izolowane sektory. Ujawnione dodatnie przypadki zakażeń wystąpiły wyłącznie u osób z jednego sektora.

Informacje o sytuacji związanej z pandemią COVID-19 podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w codziennych komunikatach.