Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Praca dla młodych w Płocku

Profesjonalne szkolenia, staże w dużych firmach, a w konsekwencji możliwość zatrudnienia młodych osób. To wszystko dzięki nowemu projektowi unijnemu. Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział? Już dziś wystarczy zgłosić się do Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Tam uzyskasz wsparcie i szczegółowe informacje.

Rynek pracy w województwie mazowieckim nie jest łatwy. Szczególnie dla młodych ludzi, którzy nie mogą się pochwalić bogatym doświadczeniem w CV. Co mają zrobić osoby, które są przed trzydziestką, a do tego zajmują słabo opłacane stanowiska lub pracują na umowach cywilnoprawnych? Nie, nie muszą czekać na łut szczęścia. Teraz za sprawą Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość z POWEREM”, oferuje nowe narzędzia i realne szanse rozwoju.

Duża firma i stabilne zatrudnienie. Program PPP-T daje możliwości!

Warunki przyjęcia do projektu nie są wygórowane:

  • Uczestnik musi być w wieku 18-29 lat,
  • być mieszkańcem województwa mazowieckiego,
  • pracować, ale na umowie krótkoterminowej lub cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie),
  • przy tym musi zarabiać mniej niż najniższa krajowa (2.600 zł brutt).

Korzyści z udziału w projekcie mogą być ogromne. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny daje bowiem możliwość zatrudnienia w renomowanych firmach z regionu płockiego – w tym w spółkach Grupy Orlen.

Ścieżka wsparcia uczestników szkolenia jest ściśle zaprojektowana:

  • W pierwszej kolejności uczestnicy odbędą profesjonalne szkolenia, zgodne z preferencjami zidentyfikowanymi przez doradcę zawodowego,
  • W czasie szkoleń uczestnicy zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje, potwierdzone uznanym certyfikatem,
  • Następnie mogą liczyć na płatny, 3-miesięczny staż,
  • Ponadto, uczestnicy mogą w trakcie całego projektu korzystać ze wsparcia specjalistów, w tym doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Na tym jednak formy wsparcia oferowane przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny nie kończą się. Bo uczestnicy mogą też starać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz np. refundację kosztów opieki nad dzieckiem na czas szkolenia.

Co dalej? 3-miesięczny staż pozwala uczestnikom na pokazanie swoich umiejętności i zdolności. Uczestnicy programu, którzy wykażą chęć do pracy i nauki, mają ogromne szanse na znalezienie stałego zatrudnienia w dużych firmach z regionu płockiego.

PPP-T na zgłoszenia czeka do 19 października. Kontakt pod numerem telefonu 24 364 45 30 lub e-mail: szkolenia@pppt.pl

K. Kozłowski, źródło: Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny