Rezerwacja wizyty

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – nabór wniosków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę związaną ze składaniem wniosków na rok 2023 w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Co robimy – Mniejszości Narodowe i Etniczne – Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w Informacji o naborze na rok 2023 – Program integracji Edukacja Mieszkalnictwo Innowacyjne projekty https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r—program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty).