Rezerwacja wizyty

Rada Seniora spotkała się z klubami seniorów

Na zaproszenie Płockiej Rady Seniora w dniu 14 marca br. do siedziby Centrum Aktywności Seniora przybyli przedstawiciele Klubów Seniora działających na terenie miasta Płocka, które prowadzone są przez różne podmioty (organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, itp.). Tematami wiodącymi były zagadnienia dotyczące działalności w 2023 roku Płockiej Rady Seniora.

W spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Nowakowski Prezydent miasta Płocka. Zwracając się do zebranych podziękował Płockiej Radzie Seniora za jej aktywność w inspirowaniu działań miasta na rzecz mieszkańców, a w szczególności seniorów. Zasygnalizował działania związane z projektami programów dotyczących profilaktyki zdrowotnej, kultury, aktywności artystycznej i kultury fizycznej.

Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas spotkania były:

  • Płockie Powitanie Wiosny pod hasłem „Od przedszkola do Seniora” zaplanowane na dz. 23.03.2023 r.;
  • cykl spotkań „Zagrożenia czyhające na Seniorów” prowadzone przez przedstawicieli płockich służb mundurowych (policja, straż miejska);
  • cykliczne spacery płockich Seniorów;
  • warsztaty rękodzieła artystycznego;
  • piknik integracyjny Seniorów;
  • obchody miesiąca Seniora w Płocku – „Parada Seniorów”, „Senioriada” oraz konkurs „Senior Godny Naśladowania”.

Wypowiedzi uczestników spotkania potwierdziły  celowość realizacji wspólnych przedsięwzięć. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów Seniora zasygnalizowali potrzebę podejmowania działań dotyczących:

  • objęcia bezpłatną mammografią kobiet w wieku 69+;
  • współpracę z lekarzami i dietetykami;
  • współpracę międzypokoleniową;
  • prezentację twórczości senioralnych grup malarskich oraz przegląd twórczości literackiej.

Ustalono, że cykliczne spotkania przedstawicieli stowarzyszeń i klubów Seniora powinny być kontynuowane minimum dwa razy w roku.

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»