Rezerwacja wizyty

Raport z konsultacji programu współpracy Płocka z NGO na 2022 rok

Zakończyły się konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Zachęcamy do zapoznania się z ich wynikami.

RAPORT z konsultacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok – opublikowano 30.06. 2021 r. – dokument do pobrania