Rezerwacja wizyty

Blue Bridge – innowacyjne przedsięwzięcie na rzecz ekologii

Blue Bridge – to pierwszy taki projekt w Polsce i Europie. Na czym polega? Miasto Płock w symbiozie z przemysłem będzie posiadało zamknięty obieg wody. Zamiast zrzucać oczyszczone ścieki do Wisły z oczyszczalni w Maszewie chcemy pompować je rurociągiem do zakładu PKN Orlen, do wykorzystania jako wodę technologiczną – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W ten sposób Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a Koncern zdecydowanie, bo aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki. Ten innowacyjny projekt o nazwie Blue Bridge właśnie wystartował  dzięki podpisanym porozumieniom.

Wodociągi Płockie oraz PKN ORLEN w Urzędzie Miasta Płocka podpisały dzisiaj umowę o finansowaniu wspólnych badań pilotażowych i opracowania koncepcji projektu Blue Bridge, realizowanego w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Jego celem jest transport oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do instalacji produkcyjnych PKN ORLEN, żeby następnie tam mogły być wykorzystane w wybranych procesach. Planuje się, że pierwsze miejskie ścieki będą wykorzystywane przez Koncern w 2025 roku.

– Przeprowadzone analizy wskazują, że nasz wspólny projekt pozwoli na zmniejszenie wolumenu surowej wody pobieranej z Wisły o około 25 proc. Ponadto będzie miał wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody przez Koncern także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych. To doskonały przykład domykania obiegu gospodarki surowcowej. Inicjatywy i działania PKN ORLEN takie jak dzisiejsze porozumienie to realne działania na rzecz realizacji strategii Koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2050 roku – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

Projekt pod nazwą Blue Bridge zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i transport doczyszczonych ścieków (na przykład rurociągiem po dnie Wisły) do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, skąd przetransportowane będą i wykorzystywane w procesach technologicznych realizowanych przez Koncern. Będzie to po prostu Smart City z zasobooszczędną gospodarką zgodną z ideą European Green Deal i Circural Economy.

Wstępna analiza wskazuje na duży potencjał nowego rozwiązania i technologii w obszarze wodno-ściekowym w Polsce. Projekt Blue Bridge pozwoli na zmniejszenie ilości wody surowcowej pobieranej z Wisły, zmniejszenie ilości ścieków zrzucanych do rzeki, poprawę bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą czy obniżenie śladu wodnego i środowiskowego Wodociągów Płockich, PKN ORLEN, ale również Miasta Płocka.

­­– Miasto Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadało zamknięty obieg wody. Jest to innowacyjny projekt w skali kraju, ale może nawet Europy – projekt gospodarki obiegu zamkniętego, który wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu. Korzyści z takiego projektu wydają się być oczywiste. Warto podkreślić, że ponowne wykorzystanie odzyskanej wody to także zapobieganie niedoborom wody, które dotyka całą Unię Europejską – mówi Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka.

Wodociągi Płockie przebudowały w latach 2009-2013 oczyszczalnię ścieków w Maszewie, gdzie kierowane są wszystkie ścieki z Płocka i okolicznych gmin. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Wisły, a ich jakość spełnia obecnie restrykcyjne, obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej standardy. Aby oczyszczone ścieki trafiły do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i tam zostały wykorzystane jako woda procesowa, konieczne jest doczyszczenie i przetransportowanie ich na znaczną odległość. W najkorzystniejszym wariancie jest to rurociąg o długości ok. 5 km, który stanowi pewnego rodzaju most.

– Szczegóły przebiegu rurociągu z wodą, czyli doczyszczonymi ściekami, ustali wykonawca koncepcji.  Nasze analizy pokazały, że jest kilka wariantów przebiegu rurociągu, zarówno na lądzie, jak i pod ziemią, wzdłuż Wisły. Przygotowane zostaną wszelkie dokumenty, które umożliwią przystąpienie do opracowania projektu wykonawczego i jego realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został wykonawca, firma KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., którego zadaniem będzie wykonanie badań i dostarczenie raportu uwzględniającego zestawienie wyników wraz z ich analizą oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Projektu Blue Bridge. Cieszymy się, że wspólnie z naszymi parterami możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód. Mamy wielką nadzieję, że Blue Bridge będzie przykładem dla innych miast do podejmowania takich wyzwań, które przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych – podkreśla Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich.

 

Poprzednia aktualność
«