Rezerwacja wizyty

Rusza kolejna edycja konkursu „Godni Naśladowania”.

Właśnie ruszyła kolejna już edycja konkursu „Godni Naśladowania”,

Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych płockich inicjatyw 2022 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, grupy inicjatywne oraz jednostki samorządu terytorialnego (wyłącznie jako partner projektu).

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • za najlepszą inicjatywę 2022 roku,
  • za najlepszą inicjatywę partnerską 2022 roku,
  • za najlepszą inicjatywę wolontarystyczną 2022 roku

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo pod linkiem: https://tiny.pl/cghww

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie realizatora w wersji edytowalnej znajduje się – do pobrania

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do jak najliczniejszego zgłaszania kandydatur do konkursu oraz o rozpropagowanie tej informacji wśród Państwa organizacji.