Rezerwacja wizyty

S10 – wydłużony czas konsultacji. Wykorzystajmy to!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydłużyła termin zakończenia konsultacji w sprawie przebiegu S10 na północnym Mazowszu i w rejonie Płocka o cały tydzień. – Wykorzystajmy ten dodatkowy czas i zmobilizujmy się do głosowania za najkorzystniejszymi dla nas rozwiązaniami – zachęca do działania prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Przypomnijmy: GDDKiA prowadzi te konsultacje (na jej zlecenie działa warszawska spółka Databout) przy pomocy ankiet. Możemy wybrać w nich jeden z trzech wariantów przebiegu ekspresówki.

Najkorzystniejszy dla Płocka zakłada, że będzie ona przebiegać zaledwie pięć kilometrów na północ od granicy naszego miasta. Jest to wariant oznaczony w ankiecie jako W3. Pozostałe rozwiązania drogowcy widzą blisko Goślic oraz Bielska. Wybieramy też jeden z trzech sposobów połączenia S10 z Trasą Tadeusza Mazowieckiego. Najkorzystniejszy dla Płocka jest wariant z wiaduktem nad Rondem Otolińska. Koncepcja ta zakłada również budowę estakady nad Rondem Wojska Polskiego. To wariant V3. – Namawiam, by głosować i popierać najkorzystniejszy wariant S10 w ankiecie oznaczony, jako W3 oraz najlepsze połączenie z układem drogowym naszego miasta, czyli wariant V3 – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Ankiety z zaznaczonymi wariantami korzystnymi dla Płocka znajdziemy m.in. na stronie https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/plocczanie-czas-glosowac-za-s10/ .

Są też dodatkiem do papierowego bezpłatnego wydania informatora społecznego MiastO! Żyje, którego dystrybucja na terenie Płocka właśnie trwa. Można je wysłać na adresy podane na końcu ankiety lub przyjść do Urzędu Miasta i wrzucić do urny, stojącej przy wejściu od ul. Zduńskiej. I przypomnijmy jeszcze jedno: nowy termin zakończenia konsultacji to 26 czerwca.

– Zachęcam do głosowania, bo to nasza przyszłość, ale nie narzucam wyboru. Pustą ankietę można pobrać  ze strony GDDKiA, wydrukować i samodzielnie wypełnić. Namawiam jednak do głosowania w zakreślony sposób. Zbudowanie drogi ekspresowej S10 obok Płocka skomunikuje nas z Warszawą oraz miastami na północy – z Toruniem, Bydgoszczą i Szczecinem. Takie drogowe połączenie zawsze aktywizuje tereny inwestycyjne i jest impulsem do rozwoju gospodarczego, a wszystkim nam przecież na tym zależy – mówi prezydent Nowakowski.

Głosujmy!

Opr. hw

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»