Rezerwacja wizyty

Zapisz się do MDK i „Dzieci Płocka”

Muzyka, taniec, plastyka, badminton to tylko część pasji, które można rozwijać w Młodzieżowym Domu Kultury oraz Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. 10 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na kolejny rok.

Miejskie placówki oświatowo-wychowawcze mają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Podczas nich młode osoby kreatywnie spędzają czas, rozwijają swoje zdolności albo odkrywają nowe zainteresowania. Towarzyszą im w tym doświadczeni i dobrze przygotowani nauczyciele i opiekunowie. Do MDK i „Dzieci Płocka” przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca. Pierwszeństwo mają mieszkańcy Płocka. Kandydaci spoza miasta zostaną przyjęci, gdy będą wolne miejsca. Zajęcia są bezpłatne.

Informacje o ofercie, zasadach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego, a także potrzebne formularze i wnioski, dostępne są w Płockim Portalu Oświatowym https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje.html, na stronach HZPiT „Dzieci Płocka” www.dzieciplocka.pl oraz Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk-plock.pl oraz w sekretariatach obu placówek.

Warto zapoznać się z ofertą naszych placówek i zapisać dzieci. Każde znajdzie coś dla siebie.

mk