Poprzednia wersja strony Plock.eu

Straż Miejska zmienia zasady obsługi

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz funkcjonariuszy Straż Miejska w Płocku  wprowadza obostrzenia na terenie jednostki w związku z pandemią.

Do odwołania wszystkie osoby wchodzące do siedziby Straży Miejskiej są zobowiązane do poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Odmowa poddania się tej czynności jest równoznaczna z barkiem możliwości załatwienia sprawy przez petenta.

Podkreślamy, iż funkcjonariusze Straży Miejskiej od początku pandemii podejmują niezbędne czynności na rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Prosimy o to, by przemyślane zgłoszenia kierować telefonicznie pod nr 986.

W przypadku ujawnienia wykroczeń porządkowych w ruchu drogowym, strażnicy miejscy pozostawiają zawiadomienia, do których należy się odnieść najpierw telefonicznie ( 24 364 70 35), pisemnie lub drogą elektroniczną ( sekretariat@strazmiejska.plock.eu), bez konieczności stawiennictwa w jednostce. O terminie stawiennictwa zainteresowani zostaną powiadomieni drogą emaliową lub listowną.

Jeśli, jednak stawiennictwo w siedzibie Straży Miejskiej z jakiś powodów jest niezbędne obsługa interesantów odbywa się w godz. 7.30 – 13.30 oraz 15.30 – 21.00. Interesant wchodząc do siedziby SM musi mieć zakryty nos i usta oraz zdezynfekować ręce.

Nadal do dyspozycji wszystkich osób pozostają numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.strazmiejska.plock.eu ( zakładka – struktura SM).

Do odwołania nie ma możliwości skorzystania w siedzibie SM z badania alkomatem.

K. Kozłowski, źródło: Straż Miejska Płock