Rezerwacja wizyty

Szkoła Podstawowa nr 22 zyskała nowy łącznik

Na terenie SP 22 powstał nowy łącznik, który połączył budynki tzw. małej i dużej szkoły oraz budynek pływalni Podolanka. Zastąpił on dotychczasowy jednokondygnacyjny łącznik, który powstał w 2001 r.

– Budynek dostosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, likwidując bariery architektoniczne, budując pochylnię przy wejściu do budynku oraz pochylnię na piętrze. Powierzchnia parteru przeznaczona jest na funkcję korytarzową, wyposażoną dwa wiatrołapy, a także w pomieszczenie gospodarcze i portiernię. Piętro łącznika pełni natomiast w całości funkcję korytarzową, co znacznie poprawia i usprawnia funkcjonowanie uczniów w szkole. W zakres zadania inwestycyjnego weszły – rozbiórka łącznika istniejącego od 2001 r. i budowa nowego budynku łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu – podsumował prezydent Andrzej Nowakowski

Nowy łącznik to obiekt w części dwukondygnacyjny, a w części jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z płaskim dachem. Rozwiązania umożliwiają sprawną komunikację na poziomie parteru i piętra. Do budynku zaprojektowano wejścia od strony północnej i południowej. Głównym celem inwestycji była poprawa stanu technicznego obiektu.

Roboty branży budowlanej polegały na wykonaniu fundamentów i konstrukcji nadziemia łącznika, dachu, dociepleniu elewacji, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, montażu sufitów podwieszanych, robotach wykończeniowych wewnętrznych. Powstały podjazdy dla osób niepełnosprawnych – wewnątrz budynku oraz pochylnia i schody zewnętrzne.

W zakresie robót drogowych powstał nowy chodnik łączący teren szkoły z chodnikiem w pasie drogowym ul. Czwartaków oraz chodnik wzdłuż boiska szkolnego prowadzącego od ogrodzenia do drogi wewnętrznej. Poszerzona została droga pożarowa, istniejące chodniki przebudowano w celu poprawy warunków użytkowania obiektu.

Roboty branży sanitarnej objęły wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji c.o. oraz zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych.

W zakresie robót branży elektrycznej rozbudowano tablice rozdzielcze niskiego napięcia wraz z okablowaniem, wykonano instalacje: gniazd wtykowych i zasilania odbiorników, oświetlenia wewnętrznego (oświetlenie podstawowe i awaryjne) i zewnętrznego (demontaż istniejącego i wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego), ochrony odgromowej, ochrony od porażeń, uziemienia i połączeń wyrównawczych, montaże systemów niskoprądowych: kontroli dostępu, okablowania strukturalnego, telefonicznego, SSWiN, CCTV.

Inwestycję zrealizowała firma Global Systems Marcin Balcerzak z Gostynina wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29.03.2021. Termin zakończenia zadania – 20.01.2022. Wartość robót objętych inwestycją wyniosła brutto 1 189 156,98 zł.

K. Kozłowski