Rezerwacja wizyty

Szkolny Skills Challenge w szkole Podstawowej nr 21

W Szkole Podstawowej nr 21 odbyły się zajęcia sportowe dla dzieci w ramach Skills Challenge. Jest to  turniej sprawnościowy dedykowany dzieciom ze szkół podstawowych z całej Polski organizowany przez Fundację Marcina Gotata wraz z Ministerstwem Sportu.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów do aktywniejszego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej, wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii wartości środowiska szkolnego, oraz nauczenie młodych ludzi zdrowej sportowej rywalizacji. Podczas wizyt w szkołach podstawowych w czasie zajęć pokazuje się dzieciom, że dzięki codziennej gimnastyce, uczęszczaniu na szkolne zajęcia sportowe, każde z nich rozwija się sportowo, co w przyszłości może potęgować osiąganie sukcesów i to nie tylko sportowych.

Uczniowie czterdziestu szkół podstawowych z całej Polski zakwalifikowanych do udziału w projekcie, pokonują na czas specjalnie przygotowany tor sprawnościowy, którego poszczególnymi elementami są zadania związane z dyscyplinami sportowymi najczęściej uprawianymi podczas zajęć wychowania fizycznego.

W każdej ze szkół na podstawie uzyskanego czasu wyłanianych jest dwóch zwycięzców, jeden chłopiec i jedna dziewczynka. Na koniec projektu wyłoniona zostanie finałowa grupa 5 dziewczynek i 5 chłopców  w oparciu o czasy uzyskane podczas szkolnych eliminacji. Finaliści staną do rywalizacji w Ogólnopolskim Finale Szkolnego Skills Challenge, który odbędzie się w Łodzi – rodzinnym mieście Marcina Gortata. Nagrodą dla zwycięzców, jest trening z Marcinem Gortatem oraz sprzęt sportowy.

Jedną ze szkół, które biorą udział w projekcie jest szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku. To placówka z bogatymi tradycjami sportowymi w dyscyplinach piłka ręczna (chłopcy) i koszykówka (dziewczynki). W zajęciach wzięło udział ponad 50. uczennic i uczniów.

K. Kozłowski

Następna aktualność
»