Rezerwacja wizyty

Unia Europejska wspiera doskonalenie zawodowe uczniów płockich szkół

Uczniowie i nauczyciele płockich szkół otrzymają wsparcie Unii Europejskiej. Dwie szkoły otrzymały dofinansowanie na zwiększenie zdolności do zatrudnienia w zawodzie. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe,  Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

https://nowy.plock.eu/core/uploads/page/rpowm20142020.jpg

 


Projekt pn.: „Zawody przyszłości II”

Okres realizacji: od 01.06.2021 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 1 969 142,96 zł, wartość dofinansowania:  1 671 922,96 zł

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej Curie w Płocku kształcących się w zawodach technik elektryk, technik informatyk i teleinformatyk oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji:

 1. Kształtowanie u 120 uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze z matematyki i informatyki;
 2. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla 120 uczniów i rozwój współpracy szkoły z rynkiem pracy;
 3. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym – specjalistyczne kursy i szkolenia dla 120 uczniów:
 4. Kurs IPC – nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych;
 5. Kurs montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej wraz z elementami j. angielskiego technicznego;
 6. Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z elementami języka angielskiego technicznego;
 7. Szkolenie CISCO ICND.
 8. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym – płatne staże uczniowskie dla 60 uczniów;
 9. Doposażenie pracowni elektrycznej i informatycznej/teleinformatycznej Technikum w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego o łącznej wartości 273 592,47 zł;
 10. Doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych 8 nauczycieli zawodu:
 11. Kurs – nauka programowania w PYTHONIE;
 12. Kurs – programista JAVA;
 13. Szkolenie – systemy fotowoltaiczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


 

Projekt pn.: „ Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”

Okres realizacji: od 01.09.2020 r. do 31.07.2023 r.

Wartość projektu: 1 037 284,03 zł, wartość dofinansowania:  881 605,28 zł

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 340 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycielek szkoły.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 340 uczniów kształcących się w zawodach: Technik organizacji turystyki, Technik przemysłu mody, Technik usług fryzjerskich, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji:

 1. Kształtowanie u uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 340 uczniów;
 2. Rozwój współpracy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku z otoczeniem społeczno-gospodarczym – specjalistyczne zajęcia i szkolenia dla 92 uczniów (m.in.:. zajęcia „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, warsztaty „Trychologia”, szkolenie „Projektowanie i wykonywanie zabiegów fryzjerskich”, warsztaty: „Wytwarzanie materiałów reklamowych”, warsztaty „Szkolne biuro podróży Włóczykij”, szkolenie „Kuchnie świata”, szkolenie „Kuchnia molekularna”.);
 3. Rozwój współpracy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku z otoczeniem społeczno-gospodarczym – płatne staże uczniowskie dla 20 uczniów;
 4. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla 340 uczniów i rozwój współpracy z rynkiem pracy;
 5. Doposażenie 4 pracowni zawodowych (fryzjerskiej, gastronomicznej, mody, reklamy) Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego o łącznej wartości 343 294,68 zł;
 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych 8 nauczycielek zawodu – szkolenia (np. „Stylizacja włosów długich”, „Obsługa programu gastro szef, gastro pos”, „Menadżer gastronomii”).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

K. Kozłowski

 

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»