Poprzednia wersja strony Plock.eu

Uroczy Park Mościckiego jest już gotowy

– Kolejny teren zielony urządziliśmy w Płocku. Dziś zaczynamy jego odbiory – powiedział prezydent Andrzej Nowakowski na konferencji prasowej, zorganizowanej w Parku Mościckiego na lewym brzegu rzeki.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, jego zastępca Jacek Terebus oraz radni: Iwona Krajewska i Tomasz Kominek podczas konferencji prasowej w Parku Mościckiego

W ramach programu „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” ratusz urządził już pasaż Roguckiego oraz pl. Dąbrowskiego i teren rekreacyjny przy u. Hermana. – Teraz przyszedł czas na Park Mościckiego – dodał prezydent Andrzej Nowakowski.

– Inwestycja tylko pozornie była łatwa. Wcześniej w tym miejscu było dzikie wysypisko gruzu i musieliśmy część gruntów wymienić – zaznaczył nadzorujący płockie inwestycje wiceprezydent Jacek Terebus.

Plac wodny: dwie fontanny i ławki

Jacek Terebus przypomniał, że Park Mościckiego powstał na terenie, który ma 2,5 ha, z których 2 ha stanowi powierzchnia biologicznie czynna w postaci drzew, krzewów, bylin (wykonaliśmy łącznie 19 tys. nasadzeń) i trawników (same trawniki zajmują 1,7 ha powierzchni). Wykonawca – spółka Zielony Ogród – zbudowała też nowe chodniki, zainstalowała oświetlenie terenu oraz ustawiła elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, leżaki i stojak rowerowy. Powstały również dwa place zabaw – większy o nawierzchni poliuretanowej i mniejszy i nawierzchni piaszczystej.

Nowe alejki

Ozdobą parku jest plac wodny o nawierzchni z płyt granitowych składający się z systemu dysz wodnych obok podświetlanej kuli oraz siedzisk rozstawionych tej wokół fontanny. W pobliżu wjazdu na most stanęła nieduża, ale ogólnodostępna (po zakończeniu odbiorów, które się w poniedziałek zaczęły) toaleta.

Umowę z Zielonym Ogrodem miasto podpisało 15 lipca ubiegłego roku.

– Są dziś z nami płoccy radni – zaznaczył prezydent Andrzej Nowakowski. – Jest to sygnał, że zależy im na takich inwestycjach.

– Cieszę się z uporządkowania tego terenu. Z pewnością będą z niego korzystać całe rodziny z dziećmi, ale będzie też atrakcją dla turystów – komentowała radna Iwona Krajewska.

Place zabaw

– Park jest efektem dobrej współpracy prezydenta i wiceprezydenta Płocka z radnymi, i z mieszkańcami – dodał radny Tomasz Kominek. – Teren ten powstał obok wyremontowanego mostu, nieco dalej jest przebudowany fragment ul. Kolejowej. Mam nadzieję, że co roku będziemy na Radziwiu oddawać tego typu inwestycję.

Park Mościckiego został zniszczony 25 czerwca 2018 roku, kiedy nad Radziwiem przeszła trąba powietrzna.

Prezydent Andrzej Nowakowski przypomniał na koniec, że patronem tego miejsca nie jest prezydent Ignacy Mościcki, ale major Janusz Mościcki, który w czasie walk z bolszewikami w 1920 roku skutecznie dowodził obroną przyczółka mostowego. – Urządzenie Parku Mościckiego w setną rocznicę obrony miasta ma więc symboliczne znaczenie – dodał Andrzej Nowakowski.

Założenie Parku Mościckiego kosztować będzie – 5,036 mln zł (samo założenie parku kosztowało ponad 4,4 mln zł, pielęgnacja zieleni przez 5 lat będzie kosztować jeszcze ponad 500 tys.).

Inwestycja została dofinansowana z UE kwotą 1,8 mln zł.

Budowa Parku Mościckiego jest jednym z elementów projektu ”Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” realizowanym przez Gminę-Miasto Płock, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.