Rezerwacja wizyty

Urząd czynny w sobotę

13 listopada przypada robocza sobota w urzędzie miasta. Będzie czynne Biuro Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast Stanowska Obsługi Klienta przy al. Piłsudskiego działają sześć dni w tygodni, od poniedziałku do soboty.

Mieszkańców obsłużą następujące komórki urzędu:

 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3) w godz. 8:00 – 15:30
  • Geodezja
  • Architektura i Budownictwo
  • Mieszkania Komunalne
  • Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
  • Wydział Podatków i Księgowości – podatki i opłaty lokalne
 • Urząd Stanu Cywilnego w godz. 8:00 – 15:00

W każdą sobotę pracuje biuro obsługi Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich przy al. Piłsudskiego 6. Przyjmuje klientów w godz. 8:00 – 15:00:

 • Referat Spraw Obywatelskich tel. 24 367 08 60
 • Referat Komunikacji tel. 24 367 08 61
 • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 24 367 16 08

K. Kozłowski