Poprzednia wersja strony Plock.eu

Uwaga! Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, że 30 września 2021 roku upływa termin wniesienia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Opłaty należy dokonać na rachunek: PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej (Urząd Miasta Płocka, Stanowiska Obsługi Klientów al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6) lub pod nr telefonu 24 367 15 90.