Rezerwacja wizyty

W Płocku jest rowerowy klimat

Płock zajął 2 miejsce w Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom 2022 w kategorii ocena jakości ,,klimatu rowerowego” oraz osiągnął najwyższą liczbę wypełnionych ankiet w klasyfikacji samorządów – miasto 100-200 tysięcy mieszkańców.

Zebrane opinie o jakości korzystania z roweru w polskich miastach i gminach oraz ich wyniki tworzą Ranking Miast. Płock w 2022 roku po raz pierwszy uczestniczył w badaniach prowadzonych od 2018 roku, których celem jest zebrania opinii o jakości korzystania z roweru w polskich miastach i gminach.

Badanie jest realizowane przez stowarzyszenie samorządów Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). Badanie przeprowadzane jest według metodologii Fahrradklima – sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską. Wyniki badań nakreślają wielowymiarowy obraz sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości w przestrzeniach publicznych.

Podczas konferencji ,, Samorządy Przyjazne Życiu” odbyło się ogłoszenie wyników ostatniej edycji badania klimatu rowerowego oraz uroczyste wręczenie laurów dla Samorządów Przyjaznych Rowerzystom. Wyróżnienie dla Płocka odebrał Piotr Niesłuchowski – Kierownik Referatu Strategii i Planowania

Do pobrania: Raport z badania klimatu rowerowego 2022

Więcej informacji na:

https://rowerowyklimat.pl/

https://www.facebook.com/rowerowyklimat

P. Stelmaszewski, K. Kozłowski