Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Wakacyjna przygoda z bezpieczeństwem – X-lecie programu

Straż Miejska podsumowała X-lecie programu edukacyjno – profilaktycznego pn. „Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”. To autorskim program dedykowany najmłodszym, realizowany przez Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej i współfinansowany przez Urząd Miasta Płocka.

„Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem” to programem dla dzieci, które spędzają letni wypoczynek w różnych płockich placówkach – klubach i świetlicach. Od początku realizacji projektu wzięło w nim udział ponad 1500 dzieci. W ramach zajęć strażnicy w osobach Lwa Honorka i cioci Agnieszki uwrażliwiają młodego człowieka na potrzebę niesienia pomocy, rozwijają lokalny patriotyzm, rozwijają umiejętności współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji, wzajemnej akceptacji i tolerancji. Przez zabawę uczą i zwracają uwagę na problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i profilaktyki przeciwdziałania przemocy.

W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele zaproszone instytucji, firm oraz osoby indywidualne, które przez dziesięć lat istnienia programu wspierały w różny sposób działania Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej w realizacji przedsięwzięcia.

Wydarzenie było również okazją do przekazania nagród za udział w konkursach i grach terenowych zrealizowanych podczas tegorocznych wakacyjnych spotkań w ramach  „Wakacyjnej Przygody z Bezpieczeństwem”.

K. Kozłowski