Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

We wtorek 19 kwietnia start przebudowy ul. Spółdzielczej

Przypominamy, że we wtorek 19 kwietnia drogowcy rozpoczynają przebudowę ul. Spółdzielczej. Roboty potrwają prawie rok, droga będzie w tym czasie nieprzejezdna dla ruchu (będzie możliwy tylko dojazd do posesji).

Prace będą kompleksowe i polegać będą przede wszystkim na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Kolektor deszczowy powstanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Styczniowych do ul. Południowej (przebudowa obejmie również fragment tej ostatniej ulicy). Inwestycja polegać będzie również na budowie przepompowni wód deszczowych oraz przebudowie sieci wodociągowej i energetycznej.

Na koniec przyjdzie oczywiście czas na zainstalowanie nowego oświetlenia oraz na ułożenie nowej nawierzchni i wykonanie – to nowość – drogi rowerowej.

Utrudnienia będą duże. Przejazd przez skrzyżowanie ul. Spółdzielczej i Wyszogrodzkiej będzie zamknięty na okres co najmniej miesiąca. Dziś jest jeszcze wcześniej, by termin precyzyjnie podać.

Na końcu przyjdzie czas na zainstalowanie przy ulicy nowego oświetlenia i odtworzenie nawierzchni. Nowością będzie droga rowerowa, której dziś tu brakuje.

Koszt prac – prawie 10 mln zł.

Na zrealizowanie zadania wykonawca ma 11 miesięcy od chwili podpisania umowy. A ta została podpisana 15 lutego.

K. Kozłowski