Poprzednia wersja strony Plock.eu

Wnioskujemy do Programu Inwestycji Strategicznych

– Wystąpiliśmy o Rządowego Funduszu Polski Ład o dofinansowanie budowy i przebudowy trzech ulic – mówił na piątkowej konferencji prasowej prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Przypomniał, że gdy trwał nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych płockie projekty zostały całkowicie pominięte.

– Jednak nie poddajemy się. Do końca lipca można było zawnioskować o dofinansowanie trzech przedsięwzięć z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” – informował prezydent miasta. – I w czwartek złożyliśmy takie wnioski.

W programie tym można się starać o dofinansowanie różnych inwestycji. Najwyższy priorytet mają przedsięwzięcia drogowe. Można się starać o dofinansowanie bez limitu kwotowego dużej inwestycji, dofinansowanie inwestycji do 30 mln i do 5 mln zł.

Piątkowa konferencja prasowa na temat złożonych przez Płock wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych

Pierwszy wniosek jaki został złożony, kategorii bez limitu, dotyczy budowy tzw. nowej ul. Przemysłowej. Jest to przedłużenie istniejącej ulicy do drogi powiatowej z Trzepowa w kierunku Bronowa (0,5 km już za granicą miasta).

Projekt zakłada również budowę sieci dróg poprzecznych, które zapewnią dojazd do różnych nieruchomości potencjalnych inwestorów.

Główna ulica ma mieć ok. 5,6 km długości, dojazdy do niej – 3,5 km. Wraz z jezdnią projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej, gazowej, a w przypadku głównej ulicy również infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz drogi rowerowej, chodnika i oświetlenia.

Realizacja tej ulicy oznacza udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu handlowo-dystrybucyjnej części Płocka oraz w bezpośrednim otoczeniu PKN, co zwiększy też jego dostępność komunikacyjną.

Mamy projekt i pozwolenie na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 95 mln zł. – Zawnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 90,25 mln zł – poinformował Andrzej Nowakowski.

Drugi wniosek – w kategorii dofinansowania do 30 mln zł – jaki Płock złożył, dotyczy przebudowy dwóch fragmentów ul. Łukasiewicza. Jeden znajduje się między ul. Nowowiejskiego, a Tysiąclecia (o długości ok. 537 metrów, drugi – od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Zglenickiego (na odcinku prawie 2,5 km). Pozostałe odcinki są już przebudowane.

Zakres planowanych prac jest duży: trzeba w tych miejscach rozdzielić kanalizację na sanitarną i deszczową, przebudować sieć wodociągową, wymienić oświetlenie, przebudować zatoki postojowe i autobusowe, zjazdy, zbudować i przebudować drogę rowerową oraz chodnik. Oczywiście, na koniec trzeba odtworzyć nawierzchnię.

W przypadku odcinka ul. Łukasiewicza między ul. Długą, a Zglenickiego projekt zakłada również przebudowę przejść dla pieszych oraz budowę dwóch rond na skrzyżowaniach z ul. Zglenickiego oraz Chemików.

Posiadamy projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji to 50 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 30 mln zł.

Trzeci wniosek – w najniższej kategorii dofinansowania dotyczy przebudowy ul. Kościuszki.

Plany zakładają przede wszystkim rozdział kolektorów ściekowych i budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku od ul. Warszawskiej po skrzyżowanie z pl. Narutowicza. Aktualizujemy projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 10 mln zł, zawnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 5 mln zł.

Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” jest wiele niewiadomych. Nie wiadomo np. kiedy nastąpi ocena złożonych wniosków.

Są też elementy, które mogą spowodować trudności w znalezieniu wykonawcy. Konstrukcja dofinansowania zakłada np., że Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje wnioskodawcy w pierwszym etapie jedynie promesę wypłaty. A inwestor może wypłacić wykonawcy tylko swój udział w finansowaniu inwestycji. Ten ostatni będzie musiał więc skredytować przedsięwzięcie z własnych środków.