Poprzednia wersja strony Plock.eu

Woda dla płocczan jest dobrej jakości

Woda dla płocczan jest dobrej jakości
– Mieszkańcy Płocka mają zapewnioną dobrej jakości wodę. Pozyskiwana jest ona zarówno z ujęcia zatokowego z Wisły, jak i ze studni głębinowych. Spółka Wodociągi Płockie wykorzystuje nowoczesną technologię uzdatniania wody, dlatego nie musimy się niczego obawiać w związku z awarią kolektora przesyłowego do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie – informuje prezydent Andrzej Nowakowski.
W niedzielę 30 sierpnia prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział m.in.: przedstawiciele Wodociągów Płockich, wicewojewoda mazowiecki, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, kierownik delegatury w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele służb mundurowych, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka.

Sytuacja jest cały czas monitorowana przez odpowiednie służby.  W związku z awarią Spółka
Wodociągi Płockie oraz Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zwiększyła częstotliwość badania jakości wody. Wyniki badań publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Wodociągów Płockich i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku