Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rejestracja pojazdów

Wrześniowe obrady Rady Miasta

Płoccy radni na wrześniowej sesji przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku oraz zapoznali się z informacjami o stanie inwestycji kolejowych wokół Płocka. Wybrali także Ignacego Łukasiewicza na patrona przyszłego roku.

– Początek roku był trudny, bo ciągle mierzyliśmy się z trzecią falą pandemii. Jednak cały czas realizowaliśmy nasze zadania, zaspokajając potrzeby mieszkańców – tak prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podsumowywał przestawione liczby. Wynika z nich, że przez pierwsze sześć miesięcy tego roku Miasto na realizację zamierzeń wydało 531 mln zł na, czyli 43% zakładanej kwoty. Natomiast dochody budżetu wyniosły 51,65% planowanej kwoty, co daje 593,1 mln zł. Ponadto osiągnięto nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Ta tendencja utrzymuje się od kilku lat, co świadczy o dobrym zarządzaniu posiadanymi zasobami. Pieniądze z nadwyżki operacyjnej Miasto może przeznaczyć na inwestycje w swój rozwój.

Tematem poruszanym od kilku lat podczas sesji Rady Miasta Płocka jest przebieg dwóch linii kolejowych: towarowej i osobowej, która ma połączyć miasto z Warszawą i Centralnym Portem Komunikacyjnym. O planach PKP PLK dotyczących linii Płock – Kutno mówił przedstawiciel spółki Bartosz Uryga. Celem planowanych inwestycji jest skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie przepustowości tej trasy. Osiągną go m.in. poprzez modernizację torowiska, digitalizację mechanizmów sterowania ruchem, budowę drugiego toru od Łącka do Kutna, a także budowę obwodnicy towarowej Płocka. Jej przebieg już od dłuższego czasu budzi kontrowersje. Z kilku wariantów jej przebiegu PKP rekomendowało ten prowadzący wzdłuż Trasy Popiełuszki, Mazowieckiego, Bartoszewskiego i Rataja. – Będziemy protestować przeciw każdemu rozwiązaniu, które zachowa transport towarów niebezpiecznych w obrębie miasta. Trudno zgodzić się, aby ślad obwodnicy towarowej był przez centrum Płocka – mówił podczas sesji prezydent Nowakowski. Ostateczny wybór wariantu trasy powinien nastąpić do końca 2021 r.

Miejscy rajcy zdecydowali również, że kolejne mieszkania z zasobów Miasta będą mogły zostać wykupione przez ich najemców. Do sprzedaży trafia lokale z kamienic przy ul. Słonecznej 62, Sienkiewicza 13c, 15a, 15b, 15c, 17a, 17b i 17c. Z opcji wykupu będą mogli skorzystać tylko najemcy mieszkań. Warunki wykupu określa uchwała 276/XV/2016 z 26 stycznia 2016 r.

Wszystkie podjęte uchwały oraz wyniki głosowań można znaleźć na stronie esesja.plcok.eu. A transmisję z trzydziestej czwartej (w tej kadencji) sesji można obejrzeć na YouTube.

mk