Poprzednia wersja strony Plock.eu

Wspólnie w obronie społeczności lokalnych i regionalnych

W obronie autonomii, przeciwko centralizacji i uszczuplaniu dochodów własnych samorządów spotkają się 13 października w Warszawie samorządowcy i wspierające ich organizacje. Chcą pokazać, jaka jest prawda o zabieranych społecznościom lokalnym prawach i zasobach.

13 października Sejm będzie chciał ostatecznie przyjąć ustawy związane z Polskim Ładem i wsparciem dla JST. Wsparcie to nie wypełnia luki finansowej spowodowanej przez zmiany w podatkach PIT i nie jest systemowym uzupełnieniem bieżących dochodów własnych JST.

Od kilku lat można zauważyć działania zmierzające do przywrócenia w Polsce modelu autorytarnego państwa scentralizowanego, który – po zmianach politycznych z roku 1989 – udało się stopniowo przekształcić w państwo demokratyczne, oparte na zasadzie pomocniczości. Istotna część władzy publicznej została w nim przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym. Coraz bardziej jaskrawe są jednak działania odbierające społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami.

Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Zauważyć można zmniejszanie kompetencji samorządów – między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Ubytki w udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019-2020 oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. „Polskiego ładu” nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez Polaków skali, zwłaszcza, że nikt nie zmniejszył zakresu spraw, jakie zostały ustawami przekazane gminom, powiatom i województwom. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie wymagało wzrostu cen.

Samorządowcy będą protestować przeciw takim rozwiązaniom. Na 13 października zaplanowali Samorządowe Zgromadzenie w obronie społeczności lokalnych i regionalnych, które odbędzie się w Warszawie w godz. 10:00 – 14:00. Zachęcamy do udziału

Źródło: Związek Miast Polskich

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»