Poprzednia wersja strony Plock.eu

Wszyscy jesteśmy znad morza – konkurs zoologiczny IRBIS

Płockie Zoo zaprasza uczniów płockich szkół z klas VI-VIII do udziału w  Konkursie Zoologicznym IRBIS. Konkurs jest rozszerzeniem trzeciej edycji Warszawskiego Konkursu Zoologicznego IRBIS. Merytorycznie będzie opracowywany wspólnie z warszawskim zoo, natomiast za jego organizację na terenie miasta Płocka odpowiada płocki ogród.

Tematem konkursu są morza i oceany oraz ich nieoceniona rola w naszym życiu, a także wpływ jaki na nie wywieramy każdego dnia – stąd tytuł: „Wszyscy jesteśmy znad morza”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu miasta Płocka. Jego celem jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, rozbudzanie ciekawości o świecie, kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Płockie zoo dołączyło do warszawskiego Konkursu IRBIS w tym roku. Tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona równolegle przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie dla uczniów z terenu miasta stołecznego Warszawy oraz przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku dla uczniów z terenu miasta Płocka. Żywimy nadzieję, że to pierwszy, ale niezwykle ważny krok w kierunku zorganizowania ogólnopolskiej wersji IRBISa, w której za pośrednictwem innych ogrodów zoologicznych wezmą udział dzieci z całego kraju.

Konkurs IRBIS po raz pierwszy zorganizowany został w 2018 r. przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie z okazji jego 90-lecia. Celem konkursu od początku jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, w szczególności zoologicznej, ze zwróceniem uwagi na rolę ogrodów zoologicznych w ochronie przyrody. Dla twórców konkursu ważne jest zachęcenie dzieci do poszerzania poza program szkolny wiedzy z  biologii, zaciekawienie ich nowymi informacjami z obszaru nauk przyrodniczych i przyswojenie oraz utrwalenie ich w sposób niestandardowy.

W tej edycji zoo pragnie uświadomić, jak ważną i niedocenianą rolę w życiu nas wszystkich odgrywają morza i oceany, których kondycja, za sprawą działalności człowieka, jest coraz gorsza. Dzięki udziałowi w konkursie jego uczestnicy będą mogli rozwijać swoją wrażliwość ekologiczną, w tym szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że każde nasze działanie – prędzej czy później – wywiera wpływ na ekosystemy morskie, nawet jeśli są znacznie od nas oddalone i właśnie w tym sensie  „wszyscy jesteśmy znad morza”.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

  • etap I (szkolny) – to test, który dzieci rozwiązują we własnej szkole. Odbędzie się on we wszystkich zgłoszonych do konkursu szkołach jednocześnie. Będzie zawierał pytania testowe i opisowe. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z Covid-19 i brakiem możliwości zorganizowania testu w szkołach, I etap przeprowadzony będzie online przez szkołę.
  • etap II (zewnętrzny) polegający na nadesłaniu do organizatora autorskiego filmiku – będzie polegał na samodzielnym nakręceniu przez uczniów krótkiego filmu obrazującego wpływ podejmowanych przez nas codziennych działań i aktywności na kondycje mórz i oceanów oraz ich konsekwencji.

Żeby wziąć udział w konkursie należy do 21.10.2020 r. nadesłać do organizatora (wyłącznie drogą elektroniczną) kartę zgłoszeniową. Zgłoszenie do konkursu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem szkoły. Szczegóły uczestnictwa i regulamin dostępne na: https://zoo.plock.pl w zakładce Edukacja/konkurs IRBIS.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – urządzenia multimedialne.

Partnerami Konkursu IRBIS są: Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy oraz Rada Naukowa przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

K. Kozłowski, źródło: Zoo Płock