Rezerwacja wizyty

Wybory przedstawicieli do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
w związku z kończącą się kadencją Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zbliżają się wybory jej przedstawicieli w poszczególnych Komisjach Dialogu Obywatelskiego.

Poniżej przedstawiamy komunikaty o zbliżających się spotkaniach wyborczych.

Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną na spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, które odbędzie się 5 października 2021 r. o godz. 16:00 w sali sejmowej ratusza. W związku z upływem kadencji dotychczasowych władz komisji przeprowadzone zostaną wybory nowych władz oraz wybory reprezentanta środowiska kultury do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że w grudniu br. kończy się kadencja Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie wyborcze w dniu 14 października br. o godzinie 16:00 w celu wyłonienia kandydata naszej Komisji do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jednocześnie informujemy, że wybory są tajne i dokonuje się ich spośród zgłoszonych kandydatów. Wybory są ważne bez względu na liczbę obecnych osób, a uchwały zapadają zwykła większością głosów. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Al. Piłsudskiego 6, sala konferencyjna nr 223 (II piętro). Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności do 11 października 2021 r.

Wydział Kształtowania Środowiska zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz ochrony zwierząt do udziału w spotkaniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się w dniu 4 października 2021 r. o godzinie 15:30 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku. W związku z upływem kadencji dotychczasowych władz Komisji przeprowadzone zostaną wybory nowych władz oraz wybory reprezentanta Komisji do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wydział Edukacji zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz edukacji na spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji, które odbędzie się 12 października 2021 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, sala nr 206 (II piętro). Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory przedstawiciela Komisji do składu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza organizacje pozarządowe działające w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 października (czwartek) 2021 r. o godz. 16:00 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku. Tematem spotkania będzie wybór przedstawiciela Komisji do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacja Orszaku Trzech Króli w Płocku w dniu 6 stycznia 2022 roku.

Wydział Promocji i Sportu zaprasza organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki na spotkanie Zespołu Tematycznego ds. Turystyki, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Bibliotece Domu Darmstadt przy pl. Stary Rynek 8. Tematem spotkania będzie wybór przedstawiciela organizacji pozarządowej do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nowej kadencji oraz wybór nowego Przewodniczącego Zespołu.

Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza organizacje pozarządowe działające w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 listopada (piątek) 2021 r. o godz. 16:30 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku. Tematem spotkania będzie wybór przedstawiciela Komisji do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.