Rezerwacja wizyty

XIV edycja konkursu „Godni Naśladowania” – przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń

Organizacje Pozarządowe,

informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń w XIV edycji konkursu Godni Naśladowania upływa 30 czerwca 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zostało przedłużone do 31 sierpnia 2021 r. Więcej informacji w Zarządzeniu Nr 2397/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2335/2021 Prezydenta Miasta Płocka z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia XIV edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Płocka.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
– organizacje pozarządowe,
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– organy administracji rządowej i ich jednostki organizacyjne,
– jednostki miejskie prowadzone przez Gminę Miasto Płock,
– Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego,
– Płocka Rada Seniorów,
– instytucje publiczne.

Zgłoszenia można dokonać: osobiście w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, przy ul. Misjonarskiej 22, listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Godni Naśladowania” bądź mailowo na adres: daniel.urbanski@plock.eu.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 2335/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2021r.

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»