Rezerwacja wizyty

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Aktywnie na Mazowszu Płockim”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na organizowany przez Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w działaniu” projekt pt. „Aktywnie na Mazowszu Płockim”.
W ramach projektu odbędzie się spotkanie informacyjne dla płockich organizacji pozarządowych, którego tematyką będzie:
– Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji,
– Warsztaty budujące zasoby własne na podstawie dobrych praktyk w zakresie aktywności obywatelskiej,
– Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych,
– Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgłoszenie do udziału w spotkaniu proszę przesyłać na adres mailowy: biuro.ambitni@gmail.com. Po wysłaniu zgłoszenia zostanie do państwa odesłany formularz zgłoszeniowy (ankieta online).

Termin spotkania: 6 grudnia 2022 r. godz. 16:00 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Poprzednia aktualność
«