Rezerwacja wizyty

Zaproszenie na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszana szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych podmiotów – dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy.
Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pokazujemy, jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym.

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 25 i 29 listopada oraz 1, 3 i 6 grudnia br.
Należy zarejestrować się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

 

Linki rejestracyjne:
Dzień 1: https://app.livewebinar.com/127-668-375
Dzień 2: https://app.livewebinar.com/276-045-686
Dzień 3: https://app.livewebinar.com/815-690-314
Dzień 4: https://app.livewebinar.com/199-293-472
Dzień 5: https://app.livewebinar.com/536-742-284

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl

Więcej informacji na stronie: https://samorzad.nid.pl/oferty/szkolenie-dla-gmin-gmin-wojewodztwa-mazowieckiego/

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»